Wyniki rekrutacji – klasa I

Szkoła Podstawowa w Modlnicy, klasy I.
Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, których Rodzice złożyli zgłoszenia o przyjęcie do klasy I zostali przyjęci z urzędu.

Kandydaci spoza obwodu:

Zakwalifikowani i niezakwalifikowani (pdf)

Zakwalifikowani i niezakwalifikowani (docx)

Przypominamy, ze Rodzice zakwalifikowanych kandydatów spoza obwodu są zobowiązani złożyć oświadczenie woli. Scan podpisanego oświadczenia
należy przesłać na adres mailowy szkoły: zspmodlnica@wielka-wies.pl

Skip to content