Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla klas I – III

Drodzy Rodzice! 
Informuję, że oddziały klas I-III w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Modlnicy, w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. św. Stanisława Kostki w Modlnicy, w tym Szkoły Filialnej w Modlniczcewznawiają  funkcjonowanie w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych od 25 maja 2020 r.  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Jednak w organizacji pracy oddziałów klas I-III po dniu 25 maja 2020 r. będą obowiązywać szczególne rozwiązania. W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci w grupie max. 12 dzieci + 2 za zgodą organu prowadzącego oraz powierzchni na 1 dziecko w sali wynosząca 4 m², na zajęcia prowadzimy zapisy, aby zorganizować właściwie pracę z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dostawa obiadów w formie cateringu jest możliwa. Nauczanie zdalne prowadzone będzie nadal w dotychczasowej formie – obowiązuje zarówno dzieci przebywające w domach, jak i te, które będą uczęszczały na zajęcia w szkole.

W związku z powyższym zobowiązuję Państwa do zapoznania się z Procedurą organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Modlnicy w czasie pandemii COVID-19, wytycznymi MEN i GIS oraz,  w przypadku decyzji o zgłoszeniu dziecka na zajęcia opiekuńcze od 25.05.2020,  wypełnienie załączników  nr 1 i 2 do niniejszej  Procedury tj. karty zgłoszenia i oświadczenia.

Zgłoszenie i dokumenty należy przesłać elektroniczną  na adres: zspmodlnica@wielka-wies.pl  w terminie do czwartku 21 maja 2020r. do godz. 12.00 w przypadku zgłoszeń na tydzień od 25 maja 2020.  Zgłoszenia na późniejsze terminy zgodnie z procedurami.

Przypominam również obowiązku zakrywania, przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki, ust i nosa przez dorosłych oraz dzieci, które ukończyły 4 rok życia w przestrzeni publicznej.

Równocześnie informuję, że dla rodziców dzieci w wieku do 8 roku życia nadal zachowany został dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

ZSP Szkolna procedura Covid dla klas I-III (docx)

ZSP Szkolna procedura Covid dla klas I-III (pdf)

Dyrektor Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego w Modlnicy

Dorota Nowak

Skip to content