Zamówienie publiczne powyżej 130 tys. zł

Ogłoszenie na składanie dokumentów dotyczących ,,Świadczenia usług cateringowych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy w okresie od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.08.2022 r..” Szczegóły w linku: Szczegóły postępowania
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Skip to content