Zapis uczniów z obwodu do klas I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modlnicy na rok szkolny 2023/2024.

Zapisy uczniów z obwodu odbywać się będą w dniach: 20.02.2023r. – 03.03.2023r. w oparciu o druki rozdane przez nauczycieli OP i PS a także druki wypełnione przez rodziców a opublikowane na stronie internetowej szkoły, w dzienniku Librus lub pobrane bezpośrednio z sekretariatu.

Karta ZAPISU dziecka do klasy I

Zarządzenie Dyrektora Szkoły 2023

Skip to content