Zasady funkcjonowania szkoły

Szanowni Państwo! Informujemy, że w obecnej sytuacji epidemicznej szkoła w Modlnicy pracuje w zmienionych ramach godzinowych i przy zastosowanych specjalnych zasadach:

STARY  BUDYNEK

OP – 7.00 – 17.00 wejście dla dzieci i rodziców w reżimie sanitarnym – maski, rękawice lub dezynfekcja rąk – wejściem głównym, przy którym urządzona została szatnia. Dzieci od rodziców odbiera pracownik.

Kl. 1- 3 lekcje rozpoczynają  od 7.45. Wejście od strony sali gimnastycznej. Dzieci powinny być zabezpieczone maskami i przy wejściu odkazić ręce. Rodzice w maskach, rękawiczkach lub ze zdezynfekowanymi rękami mogą wejść tylko do szatni i maksymalnie do schodów prowadzących na dolny korytarz. Dzieci w maskach samodzielnie wchodzą na schody i kierują się przy pomocy pracowników do właściwych sal lekcyjnych otwartych od 7.30.

Klasy 4a, 4b i 5a rozpoczynają lekcje od 8.00. Uczniowie w maskach i po odkażeniu rąk wchodzą wejściem od strony sali gimnastycznej. Rozbierają się w szatniach i wychodzą na dolny korytarz w dalszym ciągu ubrani w maski.

NOWY  BUDYNEK

Kl. 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b rozpoczynają lekcje od 8.00. Wejście w maskach i po odkażeniu rąk do dawnego budynku gimnazjum drzwiami od strony parkingów. Przechodzą do szatni, a następnie zbierają się na dolnym korytarzu zabezpieczeni w maseczkach. Uczniowie nie mogą wchodzić wejściem przy sali gimnastycznej.  Nie wchodzimy do przewiązki.

W przestrzeniach wspólnych tzn. na korytarzach, w szatniach, toaletach chodzimy w maseczkach/ przyłbicach ochronnych. W salach lekcyjnych tego obowiązku nie ma.

Skip to content