Zebrania rodziców dzieci przyjętych do klas I

zebranie

Zaplanowane są na wtorek 27 sierpnia 2024 na godz.: 17.00 – klasy I

Zebrania odbywają się odpowiednio:

– w szkole w Modlnicy dla dzieci tutaj przyjętych

– w szkole w Modlniczce – dla dzieci przyjętych do tej placówki.

Skip to content