Bezpieczeństwo cyfrowe

Nasza szkoła bierze udział w projekcje Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa oganizowanym przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. 

Jest to projekt ogólnopolski realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej powstały po to, aby wspierać wszelkiego rodzaju inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie  problemom związanym z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

Realizując ten projekt proponujemy różnego rodzaju systemowe rozwiązania (m. in. odpowiednio dobrane tematy lekcji przedmiotowych i wychowawczych, organizacja Dni Bezpiecznego Internetu oraz szkolenia tematyczne), które pozwalają lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.

Chcemy również  aby wzrastała wiedza i świadomość nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Bezpieczeństwo w sieci – materiały dla rodziców

 

Skip to content