Organy szkoły

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Nowak

P. O. DYREKTORA SZKOŁY

mgr Małgorzata Biniek

WICEDYREKTORZY

mgr inż. Jolanta Krzyżek

mgr Izabela Roś

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski