Organy szkoły

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Biniek

WICEDYREKTORZY

mgr inż. Jolanta Krzyżek

mgr Izabela Roś

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Skip to content