Organy szkoły

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Nowak

P. O. DYREKTORA SZKOŁY

mgr Małgorzata Biniek

WICEDYREKTORZY

mgr inż. Jolanta Krzyżek

mgr Izabela Roś

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Skip to content