Historia

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ Z TRADYCJAMI

Historia naszej szkoły sięga I połowy XIX w. Ksiądz Strzelichowski w swoim rękopisie (znajdującym się w posiadaniu szkoły) zanotował: „W 1820 r. wybudowano szkołę w Modlnicy. Pierwszym w niej nauczycielem był Jan Dębiński, weteran wojsk kościuszkowskich. Po nim był nauczycielem z jakie 40 lat Antoni Bocheński rodem z Krakowa – człowiek światły, biegły w łacinie i literaturze polskiej.” Była to murowana szkoła parafialna (obecna organistówka) zbudowana przez Tadeusza Konopkę. Był to skromny parterowy kryty dachówką budynek z dwoma salami do nauki. Obok przedzielony podwórkiem i przypisanym do szkoły ogród owocowo – warzywny.

Drugim budynkiem szkolnym był dzisiejszy budynek mieszkalny obok szkoły. Brak daty jego powstania. Następnie wybudowano trzeci budynek (brak daty). Wchodzi on w skład obecnego budynku szkolnego (sala nr 3, pokój nauczycielski i część dolnego korytarza). Teren pod budowę budynków szkolnych dał dziedzic Konopka. Były to nieużytki dworskie. W 1929 roku, dzięki staraniom ówczesnego kierownika szkoły pana Józefa Nogi oraz przewodniczącego społecznego komitetu budowy pana Tomasza Mazura, powstał dwupiętrowy budynek murowany (obecna szkoła).

Rozbudowa szkoły stała się koniecznością. Gdy rosła liczba młodzieży uczęszczającej do modlnickiej szkoły powszechnej, powiększonej do 7 klas wraz z nią rosła liczba zatrudnionych nauczycieli. W skład grona pedagogicznego w Modlnicy wchodzili: Florentyna i Józef Nogowie, Stanisław Kosecki, Józef Lachner, Wanda Sicińska, Maria Sopalanka (po zamążpójściu Chudy), Irena Wyrobkówna (Kosecka, po wyjściu za mąż), ks. Jakub Janik (proboszcz), który sprawował katechezę.

Z rozwojem szkoły wzrastała ilość obowiązków oświatowych modlnickiego grona pedagogicznego. Z inicjatywy Florentyny i Józefa Nogów w ramach oświaty pozaszkolnej powstał teatr amatorski, działała Kasa Stefczyka, stowarzyszenia jak: Stowarzyszenie Katolickich Dziewcząt, Ochotniczej Straży Pożarnej, Hufiec Polskiego Wojska, Orkiestra Właściańska „Krakusy z Modlnicy” i „Kapela Szkolna”, które to brały czynny udział w różnych uroczystościach państwowych i lokalnych, jak święto 3-go Maja oraz przejazd przez Modlnicę Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w lipcu 1929r. (Co odnotowała prasa krakowska, podkreślając wybitną spontaniczność ludności modlnickiej).

Z okazji uroczystości Świętego Wacława w Pradze w Czechosłowacji w dniach 26 – 30 września 1929 roku grupa „Krakusów i Krakowianek” z Modlnicy z kierownikiem szkoły Józefem Nogą i jego żoną Florentyną towarzyszyła Księciu Arcybiskupowi Adamowi Stefanowi Sapiesze, o czym również poinformowały krakowskie gazety.

W Modlnickiej społeczności wiejskiej przewodniczył wójt Tomasz Mazur. Społeczności te tworzyły rodziny: Skoczków, Gilów, Gacków, Janików, Karczów, Kozieniów, Mazurów, Pyziołów, Słaboniów, Szumców, Wojdyłów, Wyżgów. Wybitna postacią była także Maria Mańkowska, naczelnik poczty, dzięki której modlniczanie mięli kontakt ze światem, wówczas gdy nie było jeszcze innych środków przekazu, a do Modlnicy można było dojechać tylko bryczka lub furmanką.

W 1965 roku pan Józef Lachner doprowadził do budowy mniejszego budynku szkolnego przeznaczonego na pracownię zajęć praktyczno – technicznych. W 2004 roku władze Gminy Wielka Wieś zmodernizowały ten budynek i utworzyły Przedszkole Samorządowe. 1 września 2005 roku rozpoczęła się edukacja uczniów klas gimnazjalnych. Dnia 14 października 2007 r. w Święto Edukacji Narodowej została oficjalnie oddana do użytku nowa sala gimnastyczna. Została ona uświetniona obecnością wielu gości m.in. przedstawicieli władz samorządowych, małopolskich władz oświatowych, dyrektorów innych szkół z terenu naszej gminy oraz wielu innych znamienitych osób.

Dnia 8 czerwca 2008 roku, odbyła się uroczystość nadania imienia. Szkole Podstawowej zostało przywrócone imię św. Stanisława Kostki, a Gimnazjum w Modlnicy otrzymało imię Oskara Kolberga.

W marcu 2009 roku Urząd Gminy zlecił budowę boiska w naszej szkole. Przedmiotem przedsięwzięcia była przebudowa i udostępnienie społeczności lokalnej zdegradowanego trawiastego boiska szkolnego do piłki nożnej. Prace nad budową boiska zakończone były pod koniec maja 2009 roku.

Your Text Here

Niektórzy kierownicy szkoły:

Flis Ignacy – kierownik szkoły w latach 1901 – 1909.

Sieńko Władysław – kierownik szkoły w latach 1910 – 1920.

Noga Józef – kierownik szkoły w latach 1922 – 1935.

Irzyk Stanisław – kierownik szkoły w latach 1935 – 1939.

mgr Michał Witek – inspektor szkolny, a w czasie okupacji kierownik szkoły w latach 1940 – 1945.

Józef Lachner – kierownik szkoły w latach 1930 – 1972 (z przerwą okupacyjną).

mgr Franciszek Szumiec – dyrektor szkoły w latach 1972 – 1991.

mgr Janina Jagło – dyrektor szkoły w latach 1991 – 2004.

Obecnym dyrektorem szkoły od września 2004 jest mgr Dorota Nowak.

Skip to content