Dyżur wakacyjny dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gminy Wielka Wieś – sierpień 2024

Informacja

Zapisy na dyżur wakacyjny można dokonywać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Modlnicy, ul. Sportowa 2, 32-085 Modlnica w terminie od 20 maja 2024r. do 24 maja 2024r. w godzinach: 7.30 – 15.00.


Z dyżuru mogą skorzystać dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś. Dla dzieci uczęszczających do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego nie obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Na pozostałe miejsca przyjmowane są dzieci z innych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wielka Wiesz zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Karta zapisu 2024

Dyżur wakacyjny 2024

Zarządzenie dyżur wakacyjny 2024

Skip to content