Gminny konkurs „Odnawialne źródła energii wczoraj, dziś i jutro”

Uczestnicy konkursu w sali OZE

Dnia 18 grudnia 2023 roku w naszej szkole odbył się pierwszy gminny konkurs po tytułem „Odnawialne źródła energii wczoraj, dziś i jutro”.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie wszystkich szkół z gminy Wielka Wieś, którzy grupowo rywalizowali w dwóch kategoriach: praca plastyczno-techniczna oraz test-quiz z wiedzy o OZE. Uczestnicy zaprezentowali wspaniałe projekty, wykazując się zdolnościami manualnymi i technicznymi, wyobraźnią oraz znajomością tematyki odnawialnych źródeł energii. Konkurenci wykazali się również wiedzą z tego zakresu rozwiązując test-quiz w drugiej części konkursu. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności zespołowi ze Szkoła Podstawowa im Ks St Konarskiego w Wielkiej Wsi za zajęcie pierwszego miejsca, zespołowi ze Szkoły Podstawowej z Będkowic za zajęcie drugiego miejsca oraz zespołowi z naszej szkoły za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie. Projekt współfinansowany ze środków Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wfośigw Kraków oraz Gmina Wielka Wieś.

Skip to content