Między dawniej a dziś

20 października dzieci z klas III Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy uczestniczyły w spotkaniu muzycznym Projekt „Między dawniej a dziś” zorganizowanym przez Elżbietę Kupiec w ramach stypendium MKiDN.

Wspólne śpiewanie podkrakowskich piosenek ludowych z rejonu gminy Wielka Wieś, poznanie gwary krakowskiej oraz prezentacja klasycznej formy pieśni zainspirowanej piosenką ludową ( pieśni F. Chopina) dostarczyły dzieciom wielu emocji i miłych przeżyć. Było to kolejne spotkanie muzyczne zorganizowane przez stypendystkę dla dzieci w szkołach podstawowych w Gmina Wielka Wieś .

Skip to content