Pracownia OZE – warsztaty

Uczniowie na warsztatach

Kolejne zadanie realizowane w ranach projektu współfinansowanego ze środków Wfośigw Kraków, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gmina Wielka Wieś.

Podczas warsztatów dotyczących energii słonecznej uczniowie dowiedzieli się, że energia słoneczna dociera do Ziemi w postaci promieniowania słonecznego. Może być przetworzona w procesie konwersji fotowoltaicznej, fototermicznej lub fotochemicznej.
Do zalet energii słonecznej należy m.in. nieograniczoność jej zasobów oraz uniwersalność, dzięki której jest wykorzystywana niemal w każdym miejscu na Ziemi.
Nasi „ekolodzy” zbudowali moduły wyposażone w panele fotowoltaiczne i obserwowali ich działanie, które umożliwiło wykorzystanie energii elektrycznej przekształconej z promieni słonecznych.

Skip to content