Pracownia OZE

Przecinanie wstęgi

15 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modlnicy dokonano uroczystego otwarcia pracowni OZE.

Nowocześnie wyposażona pracownia powstała dzięki środkom finansowym pozyskanym na realizację  zadania  pn. „Pracownia OZE – zielone serce szkoły” w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 80005,90 zł., a kwota przyznanej dotacji to 74965,00 zł.

Przygotowany projekt pozwolił na wyposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne dotyczące odnawialnych źródeł energii. Sala została zmodernizowana i wyposażona w niezbędny sprzęt audiowizualny, komputer i monitor interaktywny, zakupiono meble – stanowiska pracy uczniów i nauczyciela, szafy do przechowywania pomocy dydaktycznych. Zakupiono  bardzo interesujące pomoce dydaktyczne (klocki, zestawy do demonstracji praw fizyki, solarnego konika polnego, wiatrak do pomiaru siły wiatru, przepływu prądu, wody, nasłonecznienia, auto napędzane wodą, monitor interaktywny).

Korzystanie z nowoczesnej ekopracowni OZE pozwoli na przeprowadzanie zajęć w sposób efektywny i atrakcyjny dla młodzieży, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technologii w nauczaniu, zwiększy świadomość uczniów w zakresie ekologii i odnawialnych źródeł energii.

Podczas otwarcia przewidziane były również warsztaty dla uczniów o tematyce energii słonecznej.

W ramach dofinansowania przeprowadzono remont i wyposażenie sali lekcyjnej. Zakupiono meble i bardzo interesujące pomoce dydaktyczne (klocki, zestawy do demonstracji praw fizyki, solarnego konika polnego, wiatrak do pomiaru siły wiatru, przepływu prądu, wody, nasłonecznienia, auto napędzane wodą, monitor interaktywny).
Podczas otwarcia przewidziane były również warsztaty dla uczniów o tematyce energii słonecznej.

Skip to content