Program profilaktyczny „Debata”

W dniu 2 listopada 2022 r. w klasach piątych i szóstych odbyły się 2-godzinne warsztaty w ramach rekomendowanego Programu Profilaktycznego „Debata”.

„Debata” to program z zakresu profilaktyki alkoholowej autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych. Adresowany jest on głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Warsztaty miały charakter uprzedzający, ich zadaniem było zapobiegnięcie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji. Warsztaty, dzięki współpracy z Gminą Wielka Wieś oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych były dla uczniów bezpłatne. Warsztaty poprowadzili dla nas Pani Urszula Tokarczyk i Pan Grzegorz Tokarczyk z Pracowni Profilaktyki Gaudium, którzy w przystępny i ciekawy sposób przekazali młodzieży najważniejsze rzeczy dotyczące konsekwencji spożywania alkoholu, przy okazji poruszając też temat innych uzależnień. Uczniowie naszej szkoły brali aktywny udział w zajęciach, chętnie zgłaszając się do proponowanych zadań i biorąc aktywny udział w dyskusji. Mamy nadzieję, że realizacja programu przyniesie pozytywne efekty w przyszłości.

Katarzyna Blak-Filus
Pedagog szkolny

Skip to content