Szkolny Konkurs Pięknego Pisania

Uczniowie nagrodzeni w konkursie

Dwudziesty pierwszy wiek to czas, w którym przoduje technologia informatyczna, zazwyczaj piszemy wiadomości na komputerze i telefonie, zanika sztuka własnoręcznego pisania listów. Warto jednak pielęgnować stare zwyczaje, pisać odręcznie piórem, pochylać się nad kartką i czasem nie pozwolić nowoczesności zdominować naszego życia.

Przekonali się o tym niedawno uczestnicy naszego szkolnego Konkursu Pięknego Pisania. Wzięło w nim udział dwudziestu dwóch uczniów klas 1-3, po dwóch przedstawicieli z każdej klasy, wyłonionych drogą klasowych eliminacji. Zadaniem uczestników było przepisanie tekstu przygotowanego przez organizatorów. Oceniając prace brano pod uwagę estetykę i staranność zapisu, płynność pisma, prawidłowość łączenia liter, równomierne położenie liter, utrzymywanie pisma w prawidłowej liniaturze, stosowanie jednolitych proporcji, a także poprawność zapisu pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. Wybór najpiękniejszych prac nie był łatwy, bo wielu piszących spełniło te warunki. Po obradach wyłonieni zostali trzej zwycięzcy: Mistrz Pięknego Pisania klas pierwszych: Wiktoria Zyguła, Mistrz Pięknego Pisania klas drugich: Olga Kastelik, Mistrz Pięknego Pisania klas trzecich: Ewa Mazurkiewicz.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.
Dbajmy o swój charakter pisma, gdyż Ci którzy nad nim pracują, wzmacniają umiejętność koncentracji, są bardziej kreatywni i osiągają lepsze wyniki w nauce. Ręczne pisanie jest też świetnym treningiem pamięci.

Skip to content