Cyberprzestępczość, hejt i odpowiedzialność karna nieletnich – policjantki z powiatu krakowskiego edukowały uczniów z Modlnicy

Policjantki na prelekcji

Policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przeprowadziły prelekcje dla uczniów klas III — VII ZSP w Modlnicy. Tematem spotkania były zagrożenia w sieci, hejt i cyberprzestępczość oraz związana z nią odpowiedzialność karna.

 Internet to wirtualna przestrzeń, bez której w chwili obecnej nie wyobrażamy sobie codzienności. Zakupy, komunikowanie się rówieśników, zawieranie nowych znajomości, czy nauka — wszystkie te elementy jesteśmy w stanie w chwili obecnej realizować wirtualnie. Warto jednak pamiętać o tym, że na użytkowników Internetu, zwłaszcza tych najmłodszych mogą czyhać różne zagrożenia. O tym jak bezpiecznie korzystać z Internetu oraz w jaki sposób unikać niebezpieczeństw opowiedziały dzisiaj (31 stycznia br.) uczniom klas III-VII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Modlnicy policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

 Zajęcia miały również na celu propagowanie właściwych zachowań w sieci, a także uświadomienie uczniów o odpowiedzialności karnej wynikającej z cyberprzestępczości, jak i innych zabronionych prawem zachowań. Mundurowe w czasie prelekcji omówiły, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać dzieci i młodzież oraz jakie zachowania w sieci są nie tylko niewłaściwe, ale i w świetle prawa zabronione i karalne. Poruszone zostały również informacje o bezpieczeństwie udostępniania danych, a także „kulturą szacunku w sieci”. Dodatkowo funkcjonariuszki omówiły pojęcie mowy nienawiści i hejtu oraz konsekwencje, z jakimi takie zachowanie może się spotkać zarówno dla hejtera, jak i jego ofiary.

Wykłady urozmaicone były prezentacjami multimedialnymi oraz filmami.

Skip to content