Rekrutacja do klas I uczniów z obwodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modlnicy.

znak informacji

Szanowni Państwo, Rodzice, Opiekunowie prawni,

W dniach 01.03.2024r. – 08.03.2024r. przyjmowane będą wnioski rekrutacyjne do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy – dotyczy Szkoły Podstawowej w Modlnicy i Szkoły Filialnej w Modlniczce.

Sekretariat przy ul Sportowej 2 w Modlnicy będzie czynny w tych dniach codziennie w godz. 7.30 – 15.00.

Nie muszą Państwo osobiście składać wniosków/deklaracji. Ważne, aby na dokumentach widniały podpisy obydwojga Rodziców/Opiekunów prawnych.

Karta ZAPISU dziecka do klasy I

Skip to content