Komunikat

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!
Uprzejmie informujemy, że Oddziały Przedszkolne w Zespole Szkolno– Przedszkolnym w Modlnicy i Przedszkole Samorządowe w Modlnicy  wznawiają  funkcjonowanie w formie zajęć opiekuńczych od 18 maja.

Opieka będzie sprawowana w nowym budynku Szkoły Podstawowej w Modlnicy  (do niedawna budynek Gimnazjum w Modlnicy – ten sam, w którym organizowaliśmy dyżury wakacyjne).

Informuję, że w organizacji pracy przedszkola/oddziału przedszkolnego po dniu 18 maja 2020r. będą obowiązywać szczególne rozwiązania. W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci w grupie (max 12 dzieci) oraz powierzchni na 1 dziecko w sali (4 m²), do przedszkola będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci, których rodzice pracują i nie maja możliwości zapewnienia innej opieki. Ze względu na obowiązujące ograniczenia nie zawsze będzie możliwe zapewnienie dziecku pobytu w tym przedszkolu do którego jest aktualnie zapisane. Catering dla wszystkich jest obowiązkowy, ponieważ do budynku nie wolno niczego wnosić. Obiady  będą paczkowane i dostarczane w odrębnych, jednorazowych naczyniach.

W związku z powyższym zobowiązujemy  Państwa do zapoznania się z Procedurą funkcjonowania placówki w czasie pandemii COVID-19, wytycznymi MEN i GIS oraz,  w przypadku decyzji o zgłoszeniu dziecka na zajęcia opiekuńcze od 18. 05. 2020,  wypełnienie załączników  nr 1 i 2 do Procedury tj. karty zgłoszenia i oświadczenia.

Dokumenty zgłoszenia dziecka od 18.05.2020r. należy przesłać drogą elektroniczną  na adres zspmodlnica@wielka-wies.pl   w terminie do piątku 15. 05. 2020r do godz. 13.00.

Zgłoszenia na kolejne tygodnie będą przyjmowane do godz. 9.00 w każdy czwartek poprzedzający tydzień, w którym zamierzacie Państwo rozpocząć korzystanie z opieki przedszkolnej. Dokumenty należy przesłać na wskazany wyżej adres poczty elektronicznej.

Przypominam również obowiązku zakrywania, przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki, ust i nosa podczas  dorosłych  oraz dzieci,  które ukończyły 4 rok życia w przestrzeni publicznej.

Równocześnie informuję, że dla rodziców dzieci w wieku do 8 roku życia nadal zachowany został dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Procedura funkcjonowania w czasie epidemii COVID-19 i załączniki (pdf)

Procedura funkcjonowania w czasie epidemii COVID-19 i załączniki (docx)

 

   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy

Dorota Nowak

Skip to content