Podpisywanie umów z rodzicami dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny

Podpisywanie umów z rodzicami dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny odbędzie się w terminie od dnia 29 maja 2023 r. do dnia 2 czerwca 2023 r. w sekretariacie w godzinach 7.30 – 15.00.

Bardzo ważne aby przekazać :

Umowy w dwóch egzemplarzach – uzupełnione i podpisane – zał. nr 3. Oddamy podpisane przez Dyrektora w pierwszy dzień obecności dziecka na dyżurze.
Zgoda na pomiar temperatury. – zał. nr 2
Upoważnienie do odbioru dziecka – zał. nr 1
Oświadczenie RODO dla upoważnionego – zał. nr 1. POWINIEN WYPEŁNIĆ KAŻDY WYPISANY W ZAŁ. 1, ORAZ RODZICE (na dyżurze będą nauczyciele z dwóch szkół, którzy nie znają wszystkich dzieci i ich opiekunów/rodziców!)
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka – zał. nr 1
Dokumenty będą dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły lub gotowe druki w sekretariacie.

Proszę o przynoszenie kompletu dokumentów!

Załącznik nr 1 – Upoważnienie i oświadczenia 2023

Załącznik nr 2 – Pomiar temperatury 2023

Załącznik nr 3 – Umowa -dyżur wakacyjny 2023

Skip to content